Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pośrednik Pracy, Pośrednik Pracy – stażysta (3 osoby / 3 etaty) w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej

2014-07-30

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 

 Pośrednik Pracy, Pośrednik Pracy – stażysta (3 osoby / 3 etaty)

w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego 

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani  n/w kandydaci:

Barbara Wrzeszcz zamieszkała  w Elblągu,

Monika Torhan zamieszkała w Starym Dzierzgoniu,

Justyna Rudzka zamieszkała w Elblągu.

                           

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrane w/w osoby spełniły wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazały się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Elbląg, dnia 30.07.2014 r.