INFORMACJA O WYNIKACH NABORU POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU - Referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń w Dziale Rejestracji i Ewidencji

2014-08-18

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

Referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń

w Dziale Rejestracji i Ewidencji

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko żaden kandydat nie został wybrany.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Żaden kandydat nie wykazał się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co dało by gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

Elbląg, dnia 18.08.2014 r.