INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Specjalista ds. programów – stażysta w CAZ Dział Programów Rynku Pracy

2014-09-03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

Specjalista ds. programów – stażysta

w CAZ Dział Programów Rynku Pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko żaden kandydat nie został wybrany.

                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Żaden kandydat nie wykazał się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co dało by gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

Elbląg, dnia 03.09.2014 r.