INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń w Dziale Rejestracji i Ewidencji

2014-09-12

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 Referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń (1 osoba / 1 etat)

w Dziale Rejestracji i Ewidencji

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Emilia Cieślak zamieszkała  w Elblągu.

                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Elbląg, dnia 11.09.2014 r.