INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Specjalista ds. programów - stażysta (1 osoba / 1 etat) w Dziale Programów Rynku Pracy

2014-09-24

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 Specjalista ds. programów - stażysta (1 osoba / 1 etat)

w Dziale Programów Rynku Pracy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Judyta Makulec  zamieszkała  w Elblągu.

                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Elbląg, dnia 24.09.2014 r.