INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Specjalista ds. programów – stażysta w CAZ Dział Programów Rynku Pracy

2014-10-20

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 Specjalista ds. programów – stażysta

w CAZ Dział Programów Rynku Pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Halina Budzińska zamieszkała  w Elblągu.

                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Elbląg, dnia 20.10.2014 r.