INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego

2014-12-02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 

Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy 

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko żaden kandydat nie został wybrany.

                           

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Żaden kandydat nie wykazał się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co dało by gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

Elbląg, dnia 02.12.2014 r.