informacja o wyniku naboru na stanowsisko - Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów Rynku Pracy

2015-05-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 

Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Programów Rynku Pracy

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ada Galińska zamieszkała w Elblągu.

                        

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

Elbląg, dnia 27.05.2015 r.