Powiatowy Urząd Pracy ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2015 roku na terenie miasta Elbląg”.

2015-06-11

Załączniki

Ogłoszenie wyników 42,6 KB
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 11 czerwca 2015 299 KB
Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 11 czerwca 2015 r. 491 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie 3 MB
załącznik nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego (3) 124 KB
załącznik nr 2 ocena formalna 17,5 KB
załącznik nr 3 ocena merytoryczna 17,3 KB
załącznik nr 4 oświadczenie 13,9 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
2 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2015 roku na terenie miasta Elbląg”. 2015-06-11 15:16:39 Włodarczyk Jerzy
1 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2015 roku na terenie miasta Elbląg”. 2015-06-11 15:12:56 Włodarczyk Jerzy