Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pod nazwą „Usługa doprowadzenia 30 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).”

2015-09-10

Załączniki

ogłoszenie o wyniku 56,7 KB
ogłoszenie 479 KB
załącznik nr 1 oferta (formularz cenowy) 28 KB
załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia 30 KB
załącznik nr 3 wzór umowy 127 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
4 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pod nazwą „Usługa doprowadzenia 30 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).” 2015-09-10 14:18:27 Włodarczyk Jerzy
3 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pod nazwą „Usługa doprowadzenia 30 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).” 2015-09-10 14:18:13 Włodarczyk Jerzy
2 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pod nazwą „Usługa doprowadzenia 30 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).” 2015-09-10 14:14:39 Włodarczyk Jerzy
1 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro pod nazwą „Usługa doprowadzenia 30 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).” 2015-09-10 14:13:53 Włodarczyk Jerzy