1 wersja archiwalna artykułu Usługa doprowadzenia 20 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

03-01 2016

Usługa doprowadzenia 20 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Dodano Włodarczyk Jerzy godz. 14:01


ogłoszenie o wyborze 329 KB załącznik nr 3 wzór umowy 128 KB załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia 30,5 KB załącznik nr 1 oferta (formularz cenowy) 28 KB ogłoszenie o zamówieniu 2,49 MB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
2 Usługa doprowadzenia 20 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) 2016-01-26 13:34:48 Włodarczyk Jerzy 1 Usługa doprowadzenia 20 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) 2016-01-18 14:29:36 Włodarczyk Jerzy

Przejdź do aktualnego artykułu Usługa doprowadzenia 20 skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, posiadających ustalony II profil pomocy, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zgodnie z art. 61b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)