4 wersja archiwalna artykułu Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”.

05-05 2016

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”.

Dodano Włodarczyk Jerzy godz. 14:05


wyniki konkursu 187 KB zarządzenie 239 KB ogłoszenie 2,6 MB załącznik nr 1 do ogłoszenia 90,5 KB załącznik nr 2 do ogłoszenia 46,5 KB załącznik nr 3 do ogłoszenia 40 KB załącznik nr 4 do ogłoszenia 23,5 KB załącznik nr 5 do ogłoszenia 65,5 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
4 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”. 2016-05-05 14:35:07 Włodarczyk Jerzy 3 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”. 2016-05-05 14:35:07 Włodarczyk Jerzy 2 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”. 2016-05-05 14:35:07 Włodarczyk Jerzy 1 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”. 2016-05-05 14:26:34 Włodarczyk Jerzy

Przejdź do aktualnego artykułu Powiatowy Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku na terenie miasta Elbląg”.