INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Specjalista ds. programów - stażysta w Dziale Programów Rynku Pracy

2016-05-19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

  Specjalista ds. programów - stażysta

w Dziale Programów Rynku Pracy

                       

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a  Pan/i  Anna Makowska  zamieszkały/a w  Elblągu.

                       

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. 

                                              

Elbląg dnia 18.05.2016 r.