INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym

2016-06-08

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 

  Inspektor

w Dziale Finansowo - Księgowym

 


 

                                 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a  Pan/i  Anna Popiołek  zamieszkały/a w  Elblągu.

                           

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. 

 

 

 

Elbląg dnia 08.06.2016 r.