INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Rejestracji i Ewidencji

2016-09-26

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 

Referent ds. ewidencji i świadczeń

w Dziale Rejestracji i Ewidencji


 

                          

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a  Pan/i  Agnieszka Potyrała  zamieszkały/a  w Elblągu.

                        

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Elbląg dnia 26.09.2016 r.