INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Referent ds. ewidencji i świadczeń w PUP Filia w Pasłęku

2016-10-13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

Referent ds. ewidencji i świadczeń

w PUP Filia w Pasłęku


                       

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a  Pan/i  Joanna Kapłon zamieszkały/a  w Pasłęku.

                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Elbląg dnia 13.10.2016 r.