INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Doradca Zawodowy – stażysta, Doradca Zawodowy Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego

2016-11-08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

Doradca Zawodowy – stażysta, Doradca Zawodowy

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego

                          

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

 

 

          

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nie wybrano do zatrudnienia zakwalifikowanego kandydata, w związku z czym procedurę naboru zakończono.

 

 

Elbląg, dnia  08.11.2016 r.