INFORMACJA O WYNIKACH NABORU POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego

2016-12-22

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

Pośrednik Pracy – stażysta, Pośrednik Pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego


 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Banasiak zamieszkała w Elblągu.

                        

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. 

 

 

 

Elbląg dnia 22.12.2016 r.