INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Programów Rynku Pracy

2017-01-24

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

  Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Programów Rynku Pracy

                                 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Adriana Maj zamieszkała w Elblągu.

                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

 

                               

Elbląg dnia 24.01.2017 r.