INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu - Referent w Dziale Finansowo - Księgowym

2017-02-23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 

 

 Referent

w Dziale Finansowo - Księgowym

 


                           

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Klunder zamieszkała w  Elblągu.

                         

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. 

 

 

                                              

Elbląg dnia 23.02.2017 r.