Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu - specjalista ds. programów – stażysta, specjalista ds. programów

2017-03-08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

  Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Programów Rynku Pracy

 

                          

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Cuber zamieszkała w Elblągu.

                       

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

 

Elbląg dnia 08.03.2017 r.