(18/2017/PUP Elbląg) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR) podstawowy oraz specjalistyczny w zakresie przewozu towarów w cysternach” z egzaminem państwowym dla 1 osoby bezrobotnej

2017-03-30

Załączniki

Zapytanie ofertowe 97,5 KB
Zaproszenie do zlozenia oferty 103 KB