Informacja o zatrudnieniu na wolne stanowisko urzędnicze nr 4/2017

2017-12-28

Elbląg, dnia 28.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Informujemy, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kadr (ogłoszenie nr 4/2017) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu  zostanie zatrudniona Pani Ewa Nowak - Marecka.

Pani Ewa Nowak - Marecka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

 

                                                                                                             

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Elblągu

                                                                                                                          Iwona Radej