Informacja o zatrudnieniu na wolne stanowisko urzędnicze nr 5/2017

2018-01-09

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ELBLĄGU

 

 Specjalista ds. programów – stażysta, Specjalista ds. programów


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adam Marcinkiewicz zamieszkały w Elblągu.

                         

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Elblągu

                                                                                                                          Iwona Radej

 

                                    

Elbląg dnia 05.01.2018 r.