Przetarg nieograniczony Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego „Zastosowanie komputera w handlu z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym”

2018-06-13

Załączniki

Powiadomienie o wyborze oferty 478 KB
Protokół z otwarcia ofert 733 KB
wyjaśnienia treści SIWZ 16,5 KB
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamowienia 552 KB
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - zetsawiene kosztów szkolenia 14,7 KB
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - wykaz osób 15,8 KB
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 64 KB
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - wykaz usług 67 KB
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - oświadczeni o spełnienie warunków 17,5 KB
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 17,8 KB
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - formularz ofertowy 17,7 KB
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - wzór umowy 30,1 KB
SIWZ 55,8 KB
Ogłoszenie 76 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
4 Przetarg nieograniczony Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego „Zastosowanie komputera w handlu z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym” 2018-06-14 14:21:52 Włodarczyk Jerzy
3 Przetarg nieograniczony Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego „Zastosowanie komputera w handlu z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym” 2018-06-14 14:21:52 Włodarczyk Jerzy
2 Przetarg nieograniczony Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego „Zastosowanie komputera w handlu z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym” 2018-06-14 14:21:52 Włodarczyk Jerzy
1 Przetarg nieograniczony Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego „Zastosowanie komputera w handlu z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym” 2018-06-13 10:52:56 Włodarczyk Jerzy