Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych

2018-06-13

Załączniki

Powiadomienie o wyborze oferty 1,15 MB
Protokół z otwarcia ofert 1,44 MB
wyjaśnienia treści SIWZ 45,9 KB
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 764 KB
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - zestawienie kosztów szkolenia 44,2 KB
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - wykaz osób 45,4 KB
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 91 KB
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług 93,5 KB
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 47,2 KB
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 47,3 KB
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - formula ofertowy 48 KB
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - wzór umowy 62,1 KB
SIWZ 88 KB
Ogłoszenie 104 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
8 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
7 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
6 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
5 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
4 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
3 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
2 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 13:29:35 Włodarczyk Jerzy
1 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych 2018-06-13 11:02:45 Włodarczyk Jerzy