OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro - Wykonanie na rzecz Zamawiającego badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku, osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia, staż oraz w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy

2020-03-03

Załączniki

powiadomienie o wyborze oferty 1,56 MB
zapytanie ofertowe nr 3 - część III FP i B 118 KB
zapytanie ofertowe nr 3 - część III FP i B 6,32 MB
zapytanie ofertowe nr 2 - część II RPO 135 KB
zapytanie ofertowe nr 2 - część II RPO 6,97 MB
zapytanie ofertowe nr 1 - część I POWER 135 KB
zapytanie ofertowe nr 1 - część I POWER 6,8 MB
ogloszenie o zamówieniu 4,43 MB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro - Wykonanie na rzecz Zamawiającego badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku, osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia, staż oraz w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy 2020-03-03 13:28:37 Włodarczyk Jerzy