Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku

2020-04-16

Załączniki

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 118 KB
Informacja o wyborze oferty na BIP 820 KB
Informacja o wyborze oferty na BIP.pdf 820 KB
Zał. nr 2 do oferty - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.pdf 26 KB
Protokół z otwarcia ofert - 24.04.2020 r. 61,4 KB
Pytania i odpowiedzi - wyjaśnienie do ogłoszenia 323 KB
zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 79,1 KB
Załącznik nr 4 do oferty 40 KB
Załącznik nr 3 do oferty 39,5 KB
Załącznik nr 2 do oferty 31,5 KB
Załącznik nr 1 do oferty 27,3 KB
ogłoszenie z załącznikami na usługi społeczne 6,55 MB
Fromularz ofertowty 160 KB

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
8 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
7 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
6 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
5 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
4 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
3 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
2 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:59:42 Żółtowski Jacek
1 Zamówienia na usługi społeczne. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku 2020-04-16 09:58:18 Żółtowski Jacek