2 wersja archiwalna artykułu Elektroniczna Skrzynka Podawcza

05-11 2009

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dodano PUP Elbląg godz. 08:04


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 

Instrukcja korzystania z ESP dla interesanta Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
2 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2014-04-07 08:22:19 PUP Elbląg 1 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2014-04-07 07:45:13 PUP Elbląg

Przejdź do aktualnego artykułu Elektroniczna Skrzynka Podawcza