Dane teleadresowe

2014-04-04

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

 

ul. Saperów 24

82-300 Elbląg

telefon fax e-mail strona internetowa NIP REGON
55 237 67 00

55 237 67 99

olel@up.gov.pl

olel@praca.gov.pl

www.elblag.praca.gov.pl

bip.elblag.up.gov.pl
578-26-08-266 170782982

Nr konta Fundusz Pracy: Bank PKO BP SA 79 1020 1752 0000 0302 0068 6899

 

godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30

                          środa 7:30 – 16:30

                          piątek 7:30 – 14:30  

 

Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdą środę 9:00 – 16:30

 

obsługa interesantów:

 

informacja -  poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30

                       środa 7:30 – 16:30

                       piątek 7:30 – 14:30  

 

rejestracja -  pn., wt., śr., czw., pt.  8:00 – 14:00

CAZ obsługa bezrobotnych – pn., wt., czw., pt. 8:00 – 14:00, śr. 8:00 - 15:00

                 obsługa pracodawców:

                               pokój 104 i 108– poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 14:00

                                                      środa 8:00 – 15:00                                      

                                       pokój 107 – poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30

                                                            środa 7:30 – 16:30

                                                            piątek 7:30 – 14:30  

 

Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

 

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, nie udziela odpowiedzi na otrzymywaną korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), który brzmi: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych” oraz art. 63 § 3a ww. ustawy, który brzmi: „Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru”.

 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Filia PUP w Pasłęku 

Plac Świętego Wojciecha 5

14-400 Pasłęk

telefon

fax

e-mail

55 249 96 00

55 249 96 10

olelpa@up.gov.pl

paslek@elblag.up.gov.pl

 

 

 

godziny pracy:  poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30

                           środa 7:30 – 16:30

                           piątek 7:30 – 14:30  

obsługa interesantów:

rejestracja – pn., wt., śr., czw., pt.  8:00 – 14:00

obsługa bezrobotnych i pracodawców – pn., wt., czw., pt. 8:00 – 14:00

                                                                      śr. 8:00 – 15:00

 

Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

 

 

 

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
14 Dane teleadresowe 2017-09-12 10:04:58 Włodarczyk Jerzy
13 Dane teleadresowe 2014-08-28 09:58:50 PUP Elbląg
12 Dane teleadresowe 2014-08-28 09:57:04 PUP Elbląg
11 Dane teleadresowe 2014-08-28 09:53:36 PUP Elbląg
10 Dane teleadresowe 2014-08-28 09:53:07 PUP Elbląg
9 Dane teleadresowe 2014-08-26 10:04:50 Włodarczyk Jerzy
8 Dane teleadresowe 2014-08-26 10:02:28 Włodarczyk Jerzy
7 Dane teleadresowe 2014-08-26 09:55:41 Włodarczyk Jerzy
6 Dane teleadresowe 2014-04-04 17:32:57 PUP Elbląg
5 Dane teleadresowe 2014-04-04 17:32:23 PUP Elbląg
4 Dane teleadresowe 2014-04-04 17:30:04 PUP Elbląg
3 Dane teleadresowe 2014-04-04 17:29:19 PUP Elbląg
2 Dane teleadresowe 2014-04-04 17:25:28 PUP Elbląg
1 Dane teleadresowe 2014-04-04 16:57:52 PUP Elbląg