Majątek jednostki

2015-02-19

Środki trwałe wg. stanu na dzień 31.12.2016r.
Nazwa środków trwałych Grupa Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
1 2 3 4 5
Grunty 0 207 753,00 0,00 207 753,00
Budynki I 3 358 933,16 851 836,02 2 507 097,14
Komputery IV 1 841 667,61 1 559 049,86 282 617,75
Urządzenia techniczne VI 176 219,99 143 141,65 33 078,34
Samochody VII 48 980,50 48 980,50 0,00
Narzędzia, przyrządy VIII 103 292,72 100 214,14 3 078,58
Wartości niem i prawne   282 156,15 279 930,15 2 226,00
RAZEM   6 019 003,13 2 983 003,13 3 035 850,81

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
12 Majątek jednostki 2015-02-19 13:59:32 PUP Elbląg
11 Majątek jednostki 2015-02-19 11:57:44 Włodarczyk Jerzy
10 Majątek jednostki 2015-02-19 11:57:09 Włodarczyk Jerzy
9 Majątek jednostki 2015-02-19 11:56:45 Włodarczyk Jerzy
8 Majątek jednostki 2015-02-19 11:55:48 Włodarczyk Jerzy
7 Majątek jednostki 2015-02-19 11:54:09 Włodarczyk Jerzy
6 Majątek jednostki 2015-02-19 11:53:07 Włodarczyk Jerzy
5 Majątek jednostki 2014-05-19 13:51:41 Bukowski Paweł
4 Majątek jednostki 2014-05-19 13:50:47 Bukowski Paweł
3 Majątek jednostki 2014-04-05 18:35:06 PUP Elbląg
2 Majątek jednostki 2014-04-05 18:34:25 PUP Elbląg
1 Majątek jednostki 2014-04-05 18:34:16 PUP Elbląg