Majątek jednostki

2015-02-19

Środki trwałe wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.
Nazwa środków trwałych Grupa Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
1 2 3 4 5
Grunty 0 207 753,00 0,00 207 753,00
Budynki I 3 358 933,16 1 103 756,22 2 255 176,94
Komputery IV 2 003 329,40 1 925 257,22 78 072,18
Urządzenia techniczne VI 176 219,99 162 563,82 13 656,17
Samochody VII 48 980,50 48 980,50 0,00
Narzędzia, przyrządy VIII 103 292,72 103 292,72 0,00
Wartości niem i prawne   282 156,15 282 156,15 0,00
RAZEM   6 180 664,92 3 626 006,63 2 554 658,29

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
14 Majątek jednostki 2019-04-10 10:38:40 Włodarczyk Jerzy
13 Majątek jednostki 2017-03-15 10:28:40 Włodarczyk Jerzy
12 Majątek jednostki 2015-02-19 13:59:32 PUP Elbląg
11 Majątek jednostki 2015-02-19 11:57:44 Włodarczyk Jerzy
10 Majątek jednostki 2015-02-19 11:57:09 Włodarczyk Jerzy
9 Majątek jednostki 2015-02-19 11:56:45 Włodarczyk Jerzy
8 Majątek jednostki 2015-02-19 11:55:48 Włodarczyk Jerzy
7 Majątek jednostki 2015-02-19 11:54:09 Włodarczyk Jerzy
6 Majątek jednostki 2015-02-19 11:53:07 Włodarczyk Jerzy
5 Majątek jednostki 2014-05-19 13:51:41 Bukowski Paweł
4 Majątek jednostki 2014-05-19 13:50:47 Bukowski Paweł
3 Majątek jednostki 2014-04-05 18:35:06 PUP Elbląg
2 Majątek jednostki 2014-04-05 18:34:25 PUP Elbląg
1 Majątek jednostki 2014-04-05 18:34:16 PUP Elbląg