Elektroniczna Skrzynka Podawcza

2009-05-11

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

epuap

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

 1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
 2. posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.


Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Minimalne wymagania programowe przeglądarki:

 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
 2. FireFox 1.5.0.3,

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na
platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
2 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2014-04-07 08:22:19 PUP Elbląg
1 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2014-04-07 07:45:13 PUP Elbląg