drukuj 2024-03-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi; Świadczenie usług pocztowych

informacje w załączniku
drukuj 2024-02-29

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań lekarskich dla osób bezrobotnych
drukuj 2024-02-20

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku.

drukuj 2024-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2024r.

drukuj 2023-06-06

Badania lekarskie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia, staże oraz w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy.

drukuj 2023-03-21

Zaproszenie do złożenia ofery cenowej na obsługe bankową Urzędu Pracy w Elblągu

drukuj 2023-02-17

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: Świadczenie Usług Pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

drukuj 2022-04-07

Badania lekarskie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia, staże oraz w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania `pracy.